efektywne zarządzanie w Twojej firmie
Kredyty i finansowanie dla przedsiębiorstw
Kapitał obcy jest tańszy od kapitału własnego.

Finansowanie kredytem bankowym inwestycji lub uzupełnianie kapitału obrotowego w firmie jest powszechne
i stosowane przez przedsiębiorców nastawionych na rozwój ich przedsiębiorstw.

Oferujemy naszym klientom planującym zaciągnięcie kredytu finansowe produkty bankowe dostosowane bezpośrednio do ich potrzeb. Produkty te oferowane są przez banki, z którymi posiadamy odpowiednie umowy o współpracę.
Realizujemy również zadania w bankach wskazanych przez przedsiębiorcę.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują szereg działań zmierzających do szybkiego uzyskania kredytu.
 • analizujemy potrzeby kredytowe przedsiębiorcy,
 • analizujemy możliwości kredytowe przedsiębiorcy,
 • przygotowujemy niezbędne analizy ekonomiczno - finansowe,
 • przygotowujemy dokumentacje kredytową,
 • reprezentujemy klienta w banku.
Minimalna wielkość projektu do realizacji nie może być mniejsza niż 250 000,00 pln.
Współpracujemy z Bankami na terenie miasta Gorzów Wielkopolski jak również na terenie całego kraju w zależności od wielkości zaangażowania kapitałowego.


Wyszczególnienie produktów bankowych:
 • długoterminowe:
  1. kredyty bankowe inwestycyjne,
  2. długoterminowe pożyczki bankowe
  3. leasing finansowy i kapitałowy.
 • krótko i średnioterminowe:
  1. kredyt obrotowe w rachunku bieżącym,
  2. kredyty obrotowe w rachunku kredytowym.
  3. factoring,
 • pozostałe produkty finansowe
  1. ubezpieczenia kredytów,
  2. poręczenia kredytów,
  3. forfaiting,
  4. gwarancje bankowe.
BIZNES PROJEKT: efektywne zarządzanie

69-220 Ośno Lubuskie
ul. Szeroka 4/1

T: +48 507 112 514
E: info@biznes-projekt.pl
All rights reserved // designed by hubertw.com © 2012