efektywne zarządzanie w Twojej firmie
Skup wierzytelności
Osoba posiadająca wierzytelność może dokonać na osobę trzecią jej przelewu - dokonać cesji. Cesję można dokonać bez zgody dłużnika z kilkoma zastrzeżeniami:
 1. gdy istnieje zastrzeżenie w umowie,
 2. gdy jest to niezgodne z ustawą,
 3. gdy sprzeciwia się temu właściwość zobowiązania.
W chwili dokonania cesji wierzytelności na nabywcę przechodzą wszelkie prawa oraz obowiązki wynikające ze stosunku pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Jako wierzytelności, na które można dokonać cesji określamy:
 1. faktury,
 2. nakazy zapłaty,
 3. wyroki sądowe,
 4. umowy pożyczki,
 5. noty odsetkowe,
 6. weksle.
Sprzedaż wierzytelności dokonywana jest na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego.

Korzyści jakie daje możliwość dokonanie cesji to głównie uzyskanie natychmiastowej zapłaty za wierzytelność. Powoduje to zwiększenie płynności w przedsiębiorstwie oraz pozbycie się problemów i kosztów związanych z próbą odzyskania wierzytelności. Działania te eliminują potrzebę finansowania takich wierzytelności kredytem bankowym lub kupieckim co daje wymierne korzyści. Większość firm bankrutuje nie poprzez brak rentowności ale przez brak płynności. Sprzedaż wierzytelności jest narzędziem przy programach restrukturyzacyjnych prowadzonych w przedsiębiorstwach oraz przy "czyszczeniu bilansu".

Nasza usługa skierowana jest do przedsiębiorców i przedsiębiorstw.
Zadanie jakiego się podejmujemy dla Państwa to realizacja umowy cesji po możliwie jak najlepszej cenie oraz dobór odpowiedniej firmy skupującej należności, jej rzetelność i szybkość działania. Czas jaki potrzebujemy na realizację zlecenia to 7 do 14 dni. Realizujemy zlecenia na terenie całego kraju.

Dla potrzeb dokonania transakcji niezbędne jest przedstawienie dokumentacji źródłowej danej wierzytelności:
 1. kopię faktur
 2. kopię dokumentów dostawy towaru,
 3. kopię umów handlowych, których dotyczy wierzytelność,
 4. kopię korespondencji z wierzycielem,
 5. kopię innych dokumentów będących podstawa rozliczeń.
BIZNES PROJEKT: efektywne zarządzanie

69-220 Ośno Lubuskie
ul. Szeroka 4/1

T: +48 507 112 514
E: info@biznes-projekt.pl
All rights reserved // designed by hubertw.com © 2012