efektywne zarządzanie w Twojej firmie
Wycena nieruchomości
W zakresie naszych usług znajduje się profesjonalna wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, przeprowadzana na podstawie bardzo zróżnicowanych zleceń. Wykonujemy między innymi wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy oraz dla celu ustalenia ceny sprzedaży. Zajmujemy się również projektami związanymi z przejęciami i fuzjami podmiotów gospodarczych.

Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna uprawniona do szacowania nieruchomości na podstawie zezwoleń nadanych mu przez Ministra Infrastruktury albo jego prawnych poprzedników w trybie obowiązujących ustaw. Jego działalności powinna być zgodna z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawnych, a także z etyką i standardami zawodowymi. Profesjonalny rzeczoznawca majątkowy powinien funkcjonować w sposób bezstronny i obiektywny, ponieważ są to cechy charakterystyczne czynności zawodowych przez niego wykonywanych. Informacje, w których posiadanie wejdzie podczas realizacji swoich zadań, są objęte zasadą poufności, dlatego nie może ich w żaden sposób wykorzystywać czy udostępnia osobom trzecim.

Posiadamy akredytację Związku Banków Polskich i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do wyceny nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego.

Jesteśmy wspierani profesjonalnym doświadczeniem.
Naszym rzeczoznawcą majątkowym jest mgr Stefan Przyborski o numerze uprawnień 291 nadanych dnia 29 sierpień 1993 roku.

Nasze operaty szacunkowe to:
 • wycena nieruchomości mieszkaniowych [lokale i budynki mieszkalne]
 • wycena nieruchomości komercyjnych [budynki biurowe, magazynowe i przemysłowe].
 • wycena gruntów przeznaczonych pod inwestycje,
 • wycena gruntów rolnych,
Celem wyceny nieruchomości może być :
 • zabezpieczenie kredytu,
 • określenie wartości na potrzeby sprzedaży,
 • podział majątku,
 • wycena majątku przedsiębiorstw dla potrzeb sprawozdań finansowych,
Rzeczoznawcy majątkowy wykonuje również ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego dotyczące:
 • stanu prawnego nieruchomości,
 • rynku nieruchomości,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości,
 • wyceny przedsiębiorstw,
Na życzenie klienta możliwe jest dokonywanie okresowej aktualizacji wyceny nieruchomości.
Realizujemy zadania na terenie całego kraju. Miasto Gorzów Wlkp. i okolice wraz z całym województwem lubuskim są dla nas rynkiem lokalny i tu reagujemy najszybciej.
BIZNES PROJEKT: efektywne zarządzanie

69-220 Ośno Lubuskie
ul. Szeroka 4/1

T: +48 507 112 514
E: info@biznes-projekt.pl
All rights reserved // designed by hubertw.com © 2012