efektywne zarządzanie w Twojej firmie
Obsługa przedsiębiorstw transportu międzynarodowego
Transport międzynarodowy to dziedzina gospodarki, w której wiele zmiennych decyduje o rentowności prowadzonej działalności gospodarczej. Ceny paliwa, kurs walutowy, koszty kredytów i leasingu to kilka kluczowych danych mających wpływ na wynik w przedsiębiorstwie.
Efektywne zarządzanie w transporcie to monitorowanie tych zmiennych, interpretacja danych oraz zabezpieczanie się przed ich niekorzystnym wpływem.

Biznes Projekt oferuje kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw międzynarodowego transportu drogowego rzeczy. Posiadamy certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy.

Oferujemy usługi:
  • związane z uzyskaniem licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy,
  • związane z uzyskaniem licencji na każde następne auto,
  • prowadzenia ewidencji księgowej i kadrowej,
  • rozliczania należnych podatków,
  • prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców,
  • rozliczania i analiz kosztów paliwa w przedsiębiorstwie,
  • zwrotu VAT-u z zagranicy.
Oferujemy doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących transportu oraz czasu pracy kierowców.

Dla analizy efektywności gospodarczej podmiotów wykonujących międzynarodowy transport drogowy rzeczy wykonujemy bieżący monitoring sklasyfikowanych kosztów w przedsiębiorstwie. Szereg usług analitycznych
i księgowych ma za zadanie usprawnienie działania przedsiębiorstwa transportowego. Szczególny nadzór nad strukturą i dynamika poszczególnych kosztów w przedsiębiorstwie pozwala na efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Wiedza na temat sytuacji w globalnej gospodarce jest czynnikiem sprzyjającym prowadzeniu działalności transportowej.

Udostępniamy Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy.
BIZNES PROJEKT: efektywne zarządzanie

69-220 Ośno Lubuskie
ul. Szeroka 4/1

T: +48 507 112 514
E: info@biznes-projekt.pl
All rights reserved // designed by hubertw.com © 2012