efektywne zarządzanie w Twojej firmie
biznes projekt gorzówZarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
 1. Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie.

  Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem to umiejętność wykorzystania posiadanych zasobów do realizacji celów, jakim jest głównie rentowność.

  Biznes - Projekt wykorzystując swa wiedzę i umiejętności proponuje wykonanie bieżących analiz bilansu, rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych.
  Prowadzone przez nas badania sprawozdań finansowych pod kątem ich struktury oraz dynamiki określają stan wartości ekonomicznej w przedsiębiorstwie oraz dają podstawę do określania przyszłych trendów w przedsiębiorstwie. Tak sporządzona prognoza daje możliwości do czytelnego i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem w najważniejszych składowych przedsiębiorstwa np. poziom kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie lub określenie rentowności sprzedaży.
  Indywidualne prognozy finansowe sporządzane przez Biznes-Projekt określają również zasadność zaciągnięcia kredytu lub wyboru formy finansowania.
 2. Istnieje możliwość wykonywania indywidualnych analiz i opracowań w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.


 3. Wnioski kredytowe.
  Biznes - Projekt oferuje Państwu profesjonalną pomoc w wypełnieniu wniosku kredytowego
  i skompletowaniu wymaganych dokumentów.
  Przygotowując Klientom wniosek kredytowy, firma Biznes -Projekt sporządza wszelkie wymagane do nich załączniki, jak prognozy ekonomiczne, biznes plany, analizy wrażliwości. Przy opracowywaniu wniosków oceniana jest realność założeń planistycznych Klienta oraz podpowiadane są alternatywne
  i optymalne rozwiązania, tak by przyjęte w prognozach założenia były jak najbardziej wiarygodne.
  W zakres usługi wchodzą kontakty z przedstawicielami banków związane ze sprawami dotyczącymi wniosków kredytowych, a zwłaszcza udzielanie wszelkich wyjaśnień co do ich treści.


BIZNES PROJEKT: efektywne zarządzanie

69-220 Ośno Lubuskie
ul. Szeroka 4/1

T: +48 507 112 514
E: info@biznes-projekt.pl
All rights reserved // designed by hubertw.com © 2012