efektywne zarządzanie w Twojej firmie
Restrukturyzacja kredytów bankowych
Biznes - Projekt wspomaga zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie również w okresie gdy sytuacja finansowa zmieniła się w sposób niekorzystny dla normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Często niezbędnym narzędziem naprawczym dla przedsiębiorstwa jest restrukturyzacja kredytów bankowych zaciągniętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Dobrze zidentyfikowane problemy w przedsiębiorstwie są podstawa do planowania finansów w sposób umożliwiający wyjście z problemów.
Oferujemy sporządzenie finansowych planów naprawczych w przedsiębiorstwie zawierających analizy szans
i możliwości firmy.

Plan naprawczy służy do rozmowy z bankiem o zmianach w umowach kredytowych dotyczących:
  • zmiany oprocentowania zaciągniętego kredytu,
  • zmiany sposobu spłaty kredytu [ system spłaty rat, zawieszenie spłaty rat],
  • zmiany przeznaczenia kredytów,
  • uzyskania dodatkowego kredytu - wspomagającego dokonywane zmiany,
  • redukcję zadłużenia w banku
Prowadzimy rozmowy w imieniu przedsiębiorcy z bankami, w których realizowane są programy naprawcze.
BIZNES PROJEKT: efektywne zarządzanie

69-220 Ośno Lubuskie
ul. Szeroka 4/1

T: +48 507 112 514
E: info@biznes-projekt.pl
All rights reserved // designed by hubertw.com © 2012