efektywne zarządzanie w Twojej firmie
Windykacja należności
Wysoki poziom należności w przedsiębiorstwie może spowodować zatory płatnicze i zachwiać płynnością finansowa w przedsiębiorstwie. Kontrahent, który ociąga się z płatnością może narazić przedsiębiorcę na dodatkowe koszty związane z zaciągnięciem kredytu oraz powoduje, że tracimy chęć do robienia biznesu.
Nie pozwólmy aby niesolidny kontrahent pozbawiał nas możliwości finansowych jakie stwarzamy swojej rodzinie oraz pracownikom. Koszty odzyskania należności są mniejsze i efekt może być szybszy gdy zlecimy tę usługę profesjonalnej firmie zewnętrznej.

Proponujemy Państwu usługę:
- windykacji należności bez zaliczki
oraz
- windykację należności z zaliczką.

Zaliczka wypłacana przez firmę windykacyjna może mieć wysokość nawet 80 % wartości należności. Pozostała część wypłacana jest po odnotowaniu wpłaty.

Zlecone czynności mogą dotyczyć spraw, które są na dowolnym etapie nawet po bezskutecznych czynnościach komornika.
Nasza usługa jest skierowana głównie do przedsiębiorstw i przedsiębiorców. Wyznawana przez nas zasada efektywnego zarządzania nie pozwala na zbyt długie zwlekanie ze zleceniem windykacji.

Nasza firma posiada określoną ilość współpracujących firm windykacyjnych posiadających dobrą reputacje oraz charakteryzujących się wysoką skutecznością w swym działaniu o zasięgu lokalnym oraz krajowym.

Na Państwa zlecenie prowadzimy rozmowy i negocjacje z powiązanymi firmami windykacyjnymi odnośnie odzyskania Państwa należności.

Umowa o odzyskanie wierzytelności podpisywana jest bezpośrednio z firmą windykacyjną.

Negocjujemy dla Państwa:
  1. wysokość kosztów procesu windykacji,
  2. wysokość zaliczki wpłaconej przez firmę windykacyjna,
  3. wynagrodzenie dla firmy windykacyjnej.

Prowadzimy dla firmy windykacyjnej wywiad gospodarczy i przekazujemy niezbędną dokumentację.
Naszym celem jest powiązanie Państwa z firmą windykacyjna, którego skutkiem ma być odzyskanie jak największej części należności co ma spowodować poprawę płynności w Państwa firmie.

Wynagrodzenie nasze jak zawsze liczone od Państwa sukcesu.
BIZNES PROJEKT: efektywne zarządzanie

69-220 Ośno Lubuskie
ul. Szeroka 4/1

T: +48 507 112 514
E: info@biznes-projekt.pl
All rights reserved // designed by hubertw.com © 2012